Skip directly to content

Jertek, menjünk mi is Ővele!

Esemény dátuma, időpontja: 
2016. március 21. 18.30
Helyszín: 
Panagia Központ, 1056 Budapest, Molnár utca 3.

ÖNKÉNTES SZENVEDÉSRE INDULVÁN, Uram,  apostolaidhoz így szóltál útközben: íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát elárulják, amint meg van írva felőle. Jertek tehát, menjünk mi is ővele megtisztult elménkkel,  hogy megfeszíttessünk,  és haljunk meg a földi gyönyöröknek érette,  hogy fel is támadjunk ővele, és meghalljuk, midőn így kiált: „Már nem a földi Jeruzsálembe megyek, hogy szenvedjek,  hanem fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz,  az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, s titeket is fölviszlek a magasságbeli Jeruzsálembe, a mennyeknek országába”. 

(részlet az nagyhétfői sztihirákból)