Skip directly to content

Hírek

Feltámadt Krisztus és diadalmaskodik az élet!

Aranyszájú Szent János konstantinápolyi érsek atyánk oktató beszéde Krisztus Istenünk dicsőséges és üdvösséget szerző feltámadásának szent és tündöklő napján:

ELMARAD - Görög táncház - április 1.

2016. április 1. 20.00
Technikai okok miatt elmarad a fényes heti görög táncházunk. Reméljük, hogy hamarosan ismét együtt táncolhatunk!

ÓRAÁLLÍTÁS

2016. március 27. 05.30
Húsvétvasárnapra virradó éjjel lesz a tavaszi óraállítás, vagyis éjszaka 2 óráról 3 órára kell állítani az óráinkat. A kápolnában is az új időszámítás szerint fogjuk kezdeni a szertartásokat!

Fogadd el könnyeim patakját!

2016. március 23. 18.30
Uram, a sok bűnbe merült nő istenségedet megérezve vállalta a kenethozást, s előre elhozta a balzsamot eltemetésedre. „Ó, jaj nekem – sírva kiáltá –, éjszakaként borul rám bűneim sokasága és a vétkekhez való ragaszkodás holdtalan homálya! Fogadd el könnyeim patakját, ki a felhők vizét a tengerbe zúdítod." (részlet a nagyszerdai sztihirából)

Húsvéti istentiszteleti rend a Budapesti Görögkatolikus Helynökség területén

2016. március 22. 17.00

A mellékletben található a szertartások időpontjai.

Jertek, buzgón dolgozzunk az Úrnak!

2016. március 22. 18.30
"Jertek, hívek, buzgón dogozzunk az Úrnak, mert szétosztja szolgáinak vagyonát. Gyarapítsuk hát képességünk szerint a kegyelem talentumát: egyikünk a bölcsességét ékesítse jótettekkel, másikunk a liturgiát végezze fényesen, a hívő közölje az igét a beavatatlannal,aki gazdag, ossza szét vagyonát a szegények közt. Így kamatoztathatjuk a kölcsönt, s így leszünk az Úr kegyelmének hűséges sáfárai, és így válhatunk méltókká Istenünk örömére. Erre méltass minket, emberszerető Krisztus!"

Húsvéti virrasztás

2016. március 26. 20.302016. március 27. 05.30
Húsvétvasárnapra virradó éjjel csendes virrasztást tartunk a Teológus Szent Gergely kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk! (Kérjük, részvételi szándékát nagypéntekig jelezze!)

Jertek, menjünk mi is Ővele!

2016. március 21. 18.30
"Önkéntes szenvedésre indulván, Uram, apostolaidhoz így szóltál útközben: íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát elárulják, amint meg van írva felőle. Jertek tehát, menjünk mi is ővele megtisztult elménkkel, hogy megfeszíttessünk, és haljunk meg a földi gyönyöröknek érette, hogy fel is támadjunk ővele.."

Nagyheti és húsvéti szertartások a kápolnában

2016. március 21. 11.30
A Teológus Szent Gergely kápolna szertartásainak részletes ismertetője. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Húsvéti kézműveskedés

2016. március 20. 13.3018.00

Virágvasárnap délután a lelki előkészületek mellett, a szertartások közti szünetben,
"hagyományosan" készülhetünk a húsvétra: hímes tojást készítünk.

Oldalak