Skip directly to content

Hírek

Fogadd el könnyeim patakját!

2016. március 23. 18.30
Uram, a sok bűnbe merült nő istenségedet megérezve vállalta a kenethozást, s előre elhozta a balzsamot eltemetésedre. „Ó, jaj nekem – sírva kiáltá –, éjszakaként borul rám bűneim sokasága és a vétkekhez való ragaszkodás holdtalan homálya! Fogadd el könnyeim patakját, ki a felhők vizét a tengerbe zúdítod." (részlet a nagyszerdai sztihirából)

Húsvéti istentiszteleti rend a Budapesti Görögkatolikus Helynökség területén

2016. március 22. 17.00

A mellékletben található a szertartások időpontjai.

Jertek, buzgón dolgozzunk az Úrnak!

2016. március 22. 18.30
"Jertek, hívek, buzgón dogozzunk az Úrnak, mert szétosztja szolgáinak vagyonát. Gyarapítsuk hát képességünk szerint a kegyelem talentumát: egyikünk a bölcsességét ékesítse jótettekkel, másikunk a liturgiát végezze fényesen, a hívő közölje az igét a beavatatlannal,aki gazdag, ossza szét vagyonát a szegények közt. Így kamatoztathatjuk a kölcsönt, s így leszünk az Úr kegyelmének hűséges sáfárai, és így válhatunk méltókká Istenünk örömére. Erre méltass minket, emberszerető Krisztus!"

Húsvéti virrasztás

2016. március 26. 20.302016. március 27. 05.30
Húsvétvasárnapra virradó éjjel csendes virrasztást tartunk a Teológus Szent Gergely kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk! (Kérjük, részvételi szándékát nagypéntekig jelezze!)

Jertek, menjünk mi is Ővele!

2016. március 21. 18.30
"Önkéntes szenvedésre indulván, Uram, apostolaidhoz így szóltál útközben: íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát elárulják, amint meg van írva felőle. Jertek tehát, menjünk mi is ővele megtisztult elménkkel, hogy megfeszíttessünk, és haljunk meg a földi gyönyöröknek érette, hogy fel is támadjunk ővele.."

Nagyheti és húsvéti szertartások a kápolnában

2016. március 21. 11.30
A Teológus Szent Gergely kápolna szertartásainak részletes ismertetője. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Húsvéti kézműveskedés

2016. március 20. 13.3018.00

Virágvasárnap délután a lelki előkészületek mellett, a szertartások közti szünetben,
"hagyományosan" készülhetünk a húsvétra: hímes tojást készítünk.

Filmklub - március 18.

2016. március 18. 20.00

Szeretettel várunk mindenkit a következő filmre,mely egy papról szól a világháború viharában.
A PÓPA (2009), színes, feliratos, orosz filmdráma

ELMARAD-Olvassuk együtt az egyházatyákat - március 16.

2016. március 16. 19.45

BETEGSÉG MIATT ELMARAD!

Szinaxárion Akathisztosz szombaton

2016. március 11. 20.00
Ezen a napon, nagyböjt ötödik szombatján a legszentebb Nagyasszonyunknak, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának akathisztosz himnuszát ünnepeljük. Álmot űző szent dalokban hálaadással ünnepli meg a város a harcok idején tanúsított éber oltalmat.

Oldalak