Skip directly to content

Hírek

Kirándulás és böjti futás a szórványban

2014. április 12. 12.00

Csatlakozva a nyíregyházi böjti futáshoz, a Budapesten és környékén élő híveket hívjuk kirándulásra és böjti futásra. A program vecsernyével zárul, melyet a szentendrei skanzen területén lévő mándoki fatemplomban tartunk.

"Alternatív" szabadegyetem filmvetítéssel

2014. április 10. 18.30

A Sziget című meditatív orosz filmet vetítjük, melyet beszélgetés követ.

Mindenkit szeretettel várunk!

Oratórium vetítés

2014. április 7. 18.30

J. S. Bach: Máté-passióját tekintjük meg, mindenkit szeretettel várunk!

"Bach Máté passiója Máté evangéliumának szenvedéstörténetét… Bemutatja? Megzenésíti? Zenébe önti? Elénekli? Zenében előadja? Bizonyos: az európai zeneirodalom egyik legnagyobb alkotása. Ugyanakkor — és elsősorban — a kereszténység egyik tanúja és egy hitvalló keresztény, Johann Sebastian Bach személyes tanúságtétele..."

Szabadegyetem, filozófiai beszélgetések — világról, emberről, Istenről

2014. április 3. 18.00

"Az Ige hallgatója - ez az ember biblikus meghatározása a kinyilatkoztatásra való tekintettel. Ezt a meghatározást kell vallásfilozófiailag átvilágítani, mégpedig egy olyan koncepció alapján, amely szándékosan közel áll Aquinói Tamás gondolkodásához, anélkül azonban, hogy figyelmen kívül hagyná a jelenkori filozofálás próbálkozásait és problémáit.

Máriapócsi szórványbúcsú

2014. április 27. 03.5520.00
Emlékvonat indul Budapestről 2014. április 27-án, vasárnap a máriapócsi szórványbúcsúra. Ezen a napon tartják Rómában II. János Pál pápa szentté avatását, aki 1991-ben magyarországi látogatása során Máriapócsot is felkereste. A különvonat indításával a Szentatya máriapócsi zarándoklatának szeretnének méltó emléket állítani.

Olvasmány halottak szombatján

Szinaxárion halottak szombatján. 
 
Erre a napra isteni ihletésű atyáink a kezdettől fogva vallásosan élt és az örök életre való feltámadás reményében elhunyt minden atyánkról és testvérünkről való megemlékezést írták elő. 
Ne emlékezz már az elhunytak vétkezéseire, Ige,
nehogy jóságos irgalmad halottnak látszhasson! 

Olvasmányok a nagyböjt negyedik hetében

Nagyböjt negyedik szerdáján este
Teremtés könyvének olvasása (9,18-10,1):
Noé fiai, kik a bárkából kijöttek, Szem, Kám és Jáfet voltak; s Kám lett az atyja Kánaánnak. Ezek hárman voltak Noé fiai, s tőlük népesedett be az egész föld. Noé aztán, mint földművelő, elsőként ültetett szőlőt. Miután ivott a borból, megrészegült, úgyhogy meztelenül feküdt a sátrában. Meglátta Kám, Kánaán atyja a saját apja meztelenségét, s hírül adta kint lévő két testvérének.

Olvasmányok a nagyböjt harmadik hetében

Nagyböjt harmadik szerdáján este
 
Teremtés könyvének olvasása (7,6-9):
Noé hatszáz esztendős volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet. Bement tehát Noé és vele fiai, felesége, s fiainak feleségei a bárkába az özönvíz elől. A tiszta és tisztátalan madarak közül, és mindenféle tiszta és tisztátalan állatból, sőt a földön csúszómászókból is kettő-kettő került föl Noéval a bárkába, egy hím és egy nőstény, ahogyan Isten megparancsolta Noénak.

Érintsd meg és láss!

2014. április 6. 16.002014. április 9. 18.00

Szakrális tapintható kiállítás - nem csak vakok és gyengénlátók számára Mátyássy László szobrászművész munkáiból.

Jézus-ima lelkigyakorlat Budapesten

2014. március 30. 16.00
A pár órás lelkigyakorlatot Kocsis Fülöp püspök atya vezeti, és 16 órakor nagyböjti vecsernyével kezdődik. Szeretettel várunk rá Mindenkit!

Oldalak