Skip directly to content

Hírek

Etiópiai útibeszámoló

2017. március 19. 19.00

Etiópia ősi egyháza az európaiak szemében ismeretlen, távoli egzotikum. Sok-sok kincset őriz az első keresztény évszázadok örökségéből, dinamikus ugyanakkor mélyen áhítatos hitélete rengeteg tanulsággal szolgál a nyugati keresztény ember számára. Mindezekről izgalmas beszámolót halhatunk XERAVITS GÉZA vetített képekkel kísért útirajzából.

Nagyböjt második vasárnapja

Ezen a napon tartjuk Palamasz Szent Gergely thesszaloniki érsekének ünnepét.

Olvassuk együtt az egyházatyákat!

2017. március 1. 19.45

Nagyböjtben Aranyszájú Szent János Teremtés könyvéről írt beszédeit fogjuk olvasni.
"Mindannyiunk közös Ura, mint fiait szerető atya, le akarja mosni a múltban elkövetett vétkeinket, ezért a szent böjtölés által gondolt ki nekünk gyógyulást. Senki ne legyen tehát szomorú és ne mutatkozzék búbánatosnak! Inkább mindenki örüljön és dicsőítse lelkünk Gondozóját, aki megnyitotta előttünk ezt a pompás utat és fogadja örvendezve a Böjt elérkeztét."

Nagyböjt első hétfőjén

"Fogadjuk derűsen a böjtölés kezdetét hívek és ne legyünk mogorvák, hanem mossuk meg arcunkat a szenvedélyektől való függetlenség vízével, s áldjuk és magasztaljuk Krisztust mindörökké!

Jézus-ima alkalom

2017. március 5. 17.00

A vecsernye és utána az imádság a Teológus Szent Gergely (pince)kápolnában lesz.
Szeretettel várunk rá Mindenkit!

A liturgiáról-bővebben

2017. február 22. 19.30

"Mi szükség van a prófétai szövegekre, és mit jelölnek a Megváltó üdvözítő művéből? Eljövetelének kezdeti időszakát jelölik, amikor közénk jött már, de még nem vált ismertté a legtöbb ember előtt, úgyhogy a világban volt, de a világ őt nem ismerte fel. A Keresztelő János előtti időszakot jelentik, amikor még nem lobban lángra a lámpás világa, mert akkor még szükség volt a próféták szavaira. Ezt az időszakot a prófétai énekek jellemzik, valamint az, hogy a Krisztust jelölő drága ajándékokat sem viszik még középre, hanem saját helyükön letakarva hagyják."

Olvassuk együtt az egyházatyákat!

2017. február 15. 19.30

„Az emberi természet törhetetlen és halhatatlan volt, Isten keze alkotta és a törvény íratlan jele ékesítette, a rossztól való elfordulás volt bennünk a természetes, az akarat és Isten tiszteletének szándéka megegyezett a törvénnyel.”

Teológus (Nazianzi) Szent Gergely kápolna búcsúünnepe

2017. február 7. 18.00

Teológus Szent Gergely tiszteletére kápolnánk búcsúi ünnepét február 7-én, virrasztással egybekötve tartjuk meg.
18.00 vecsernye
19.00 utrenye
20.00 Szent Liturgia
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Jézus-ima alkalom

2017. február 5. 17.00

A vecsernye és utána az imádság a Teológus Szent Gergely (pince)kápolnában lesz.
Szeretettel várunk rá Mindenkit!

Jótékonysági bál Budapesten

2017. február 4. 19.00

A Budapesti Görögkatolikus Helynökség szeretettel várja az érdeklődőket 2017. február 4-én jótékonysági rendezvényére. A bevételt a budaörsi görögkatolikus templom építésére fogjuk fordítani.
Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium, 1025, Budapest, Törökvész út 48-54.

Oldalak