Skip directly to content

Hírek

Kirándulás a Vadállókövekhez

2016. december 3. 07.15
A Krisztusért Balgatag Szent Simeon Természetjáró Kör következő kirándulása a pilisi kövekhez. Úticél: Vadállókövek/Prédikálószék. Szeretettel várunk Mindenkit, aki kedvet és erőt érez magában ehhez a szép túrához.

Olvassuk együtt az egyházatyákat! - november 30.

2016. november 30. 19.30

"A szombat előkészületi napja ez az élet, melyben a jövendő élet javait készítjük elő magunknak."

A liturgiáról - bővebben

2016. november 23. 17.30
"Aki könyörög, azzal a szándékkal kér valamit, hogy a saját ügyeit szépen előbbre vigye... Aki viszont dicsőítést mond, az szinte megfeledkezik önmagáról és minden egyéni gondjáról. Csak magát az Urat dicsőíti, meg az ő hatalmát és dicsőségét, mégpedig csak magáért az Úrért."

Egyetemisták, főiskolások hittanköre

2016. november 22. 18.00

"Az Ige testté lett" - keresztény hitünk és az ikonfestészet
TERDIK SZILVESZTER művészettörténész, egyetemi oktató

Filmklub

2016. november 18. 19.30
Mindenkit szeretettel várunk a következő filmklubra. Most jön, ami még nem volt: a vetített film meglepetés lesz...

Olvassuk együtt az egyházatyákat!

2016. november 16. 19.30

"A gonoszság elől menekülőt a tenger felé vezeti vezére, a felhő, mert ez a neve a kalauznak, s elődeink ezt nagyon helyesen a Szentlélek kegyelmére értették, mert az arra méltók számára a jó felé vezető utat mutatja meg. Aki követi, az előtt szétnyílik a víz, s a vezető maga jár elől, így irányít az úton. Követője szabaddá, biztonságban lesz, s Ő a szolgaságba hajtó üldözőt megsemmisíti a vízben."

Görög táncház - november 11.

2016. november 11. 12.15
Mindenkit szeretettel várunk a karácsonyi böjt előtti utolsó táncházra!

A liturgiáról - bővebben

2016. november 9. 19.30
"Azokat a szenvedéseket, amelyeket ő később viselt el ebben a testben üdvösségünkért, tudnillik a keresztet és a halált, már korábban az ószövetségi előképek is ábrázolták. Ezért még mielőtt a pap a kenyeret fölvinné az oltárra, hogy föláldozza, igyekszik előbb ezeket az előképeket bemutatni rajta. Milyen módon? Úgy, hogy ezt az egész kenyérből kivágva fölajánlott adománnyá teszi, Krisztus szenvedését és halálát jegyzi rá, akár egy táblára."

Olvassuk együtt az egyházatyákat! - november 2.

2016. november 2. 19.30

"Az emberek különböző életformában élnek, az egyik az erényekben gyakorolja magát, a másik a rossz felé hajlik. Ezért helytelen lenne a különböző életformákat isteni akaraton alapuló sorsszerű rendelkezéseknek tartani, mikor mindenkinek hatalmában áll a választás."

Meghívó könyvbemutatóra

2016. november 3. 18.30

Szeretettel várunk mindenkit BAÁN ISTVÁN két könyvének bemutatójára.
Palamasz Szent Gergely: A szentül élő hészüchaszták védelmében c. művének fordítását
PERCZEL ISTVÁN vallástörténész,
az „Uram, Tehozzád kiáltok!” (Kis könyv a bizánci liturgiáról) c. könyvet
VÁRSZEGI ASZTRIK püspök, pannonhalmi főapát mutatja be.

Oldalak