Skip directly to content

Hírek

Egyetemisták, főiskolások hittanköre

2016. szeptember 27. 18.00

Gazdaság, sáfárság, boldogság, kereszténység - "Mit és hogyan kamatoztassunk?"
Előadó: HOMOLYA DÁNIEL, közgazdász, kockázatkezelő, egyetemi oktató

A liturgiáról - bővebben

2016. szeptember 21. 19.30
A Szent Liturgia szertartása sok olyan részlettel szolgál, amely bővebb magyarázatra szorul és elmélkedésre ad alkalmat. Ebben segít Kavaszilasz Szent Miklós bizánci szerző liturgiamagyarázata.

Olvassuk együtt az egyházatyákat! - szeptember 14.

2016. szeptember 14. 19.30

Ezen az alkalmon Nüsszai Szent Gergely: MÓZES ÉLETE írását fogjuk olvasni, beszélgetve ismerkedünk meg a hit kifejtésével.

Jézus-ima alkalom, szeptember 4.

2016. szeptember 4. 17.00

A vecsernye és utána az imádság a Teológus Szent Gergely (pince)kápolnában lesz.
Szeretettel várunk rá Mindenkit!

Az Istenszülő böjtje

2016. augusztus 1. 18.302016. augusztus 15. 07.00
Az Istenszülő elszenderedésének ünnepére készülve szertartásokat végzünk minden hétköznap este. Mindenkit szeretettel várunk! "Az egész halandó emberi természet vigadjon! Íme, a Szűz Ádám leánya a mennybe költözik."

Krisztusért Balgatag Szent Simeon ünnepe

Szélesre tárt hittel végigjárták a keskeny ösvényt együtt az isteni ihletésű atyák, 

s a kígyó mindenféle ármánykodását berekesztettétek.  Tiszteljük őket mindnyájan buzgó lélekkel,

s az ő szent emléküket ünnepeljük meg,  Krisztus Isten dicsőségére!

 

Jézus-ima alkalom, július 3.

2016. július 3. 17.00

A vecsernye és utána az imádság a Teológus Szent Gergely (pince)kápolnában lesz.
Szeretettel várunk rá Mindenkit!

Olvassuk együtt az egyházatyákat! - június 22.

2016. június 22. 19.30
"Krisztus nem fogadta el a beteg Abgár edesszai király meghívását, hogy szabadítsa meg betegségéből, de mindenesetre arra méltatta, hogy saját maga írt levelet neki, melyben megígérte, hogy elküldi egyik tanítványát, hogy gyógyítsa meg betegségét és egyúttal üdvösséget nyújtson neki és összes hozzátartozójának." (A nem kézzel festett kép eredetéről Euszebiosz egyháztörténetéből.)

Olvassuk együtt az egyházatyákat! - június 8.

2016. június 8. 19.30
"Az összes hívek, férfiak és nők, reggel, mihelyt fölkelnek álmukból, mielőtt még bármibe is belefognának, mossák meg kezüket és imádkozzanak Istenhez, aztán menjenek munkájukra." A következő alkalmon " Az Apostoli hagyomány" c. ókeresztény iratból ismerkedünk az első keresztények életével.

Jézus-ima alkalom

2016. június 5. 17.00

A vecsernye és utána az imádság a Teológus Szent Gergely (pince)kápolnában lesz.
Szeretettel várunk rá Mindenkit!

Oldalak