Skip directly to content

Könyvtár

A szent nagykedden a tíz szűzről szóló evangéliumi példabeszédre emlékezünk.
A szent nagyhétfőn a boldogságos és szépséges Józsefre illetve az Úr által megátkozott és kiszáradt fügefára emlékezünk.

"Lázárt eltemették,

és most a Mártával együttlévő gyászolók ott siratják a sírnál,

s azt kívánják, hogy bárcsak ott lennél, Életadó!

"... Készüljünk virágvasárnap megünneplésére,

tarsunk derűsen mától kezdve előünnepet,

hogy méltók lehessünk Krisztus életadó szenvedésének szemlélésére is!

Olvasmány virágvasárnap előtti szerda este
 
Teremtés könyvének olvasása. (43,26-31; 45,1-16)
Józsefnek bevitték testvérei az ajándékokat, amelyeket a kezükben hoztak, és földre borultak előtte.
Szinaxárion halottak szombatján. 
 
Erre a napra isteni ihletésű atyáink a kezdettől fogva vallásosan élt és az örök életre való feltámadás reményében elhunyt minden atyánkról és testvérünkről való megemlékezést írták elő. 
Ne emlékezz már az elhunytak vétkezéseire, Ige,
nehogy jóságos irgalmad halottnak látszhasson! 

Nagyböjt negyedik szerdáján este
Teremtés könyvének olvasása (9,18-10,1):
Noé fiai, kik a bárkából kijöttek, Szem, Kám és Jáfet voltak; s Kám lett az atyja Kánaánnak. Ezek hárman voltak Noé fiai, s tőlük népesedett be az egész föld.
Nagyböjt harmadik szerdáján este
 
Teremtés könyvének olvasása (7,6-9):
Noé hatszáz esztendős volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet. Bement tehát Noé és vele fiai, felesége, s fiainak feleségei a bárkába az özönvíz elől. A tiszta és tisztátalan madarak közül, és mindenféle tiszta és tisztátalan állatból, sőt a földön csúszómászókból is kettő-kettő került föl Noéval a bárkába, egy hím és egy nőstény, ahogyan Isten megparancsolta Noénak.

Nagyböjt második szerdáján este

Teremtés könyvének olvasása. (4,16–26).
Káin elbujdosott az Úr színe elől, és az Édennel átellenben, Naid földjén telepedett le.

Oldalak