Skip directly to content

Krisztusért Balgatag Szent Simeon ünnepe

Szélesre tárt hittel végigjárták a keskeny ösvényt együtt az isteni ihletésű atyák, 

s a kígyó mindenféle ármánykodását berekesztettétek.  Tiszteljük őket mindnyájan buzgó lélekkel,

s az ő szent emléküket ünnepeljük meg,  Krisztus Isten dicsőségére!

 

Szinaxárion

Július hónap huszonegyedik napja, Szentéletű atyánknak, Jánosnak, és a Krisztusért balgatag szentéletű Simonnak emléke.

Okos balgatag vagy, ki az életet megtréfálod, atyánk,

s kijátszod az okos kígyót mindvégig.

A pusztába mentél boldog János,

s ezzel elpusztítottad a test szenvedélyeit.

Huszonegyedikén halt meg a nagyon is bölcs, álbalgatag Simon.

Az ő szent közbenjárásuk által irgalmazz nekünk, Krisztus Istenünk, és üdvözítsd minket! Ámen.