Skip directly to content

Nagyböjt második vasárnapja

Ezen a napon tartjuk Palamasz Szent Gergely thesszaloniki érsekének ünnepét.

"Valóban dicséretre méltó az az ember, aki azt mondja, hogy az alázat az igazság megismerése: ezzel felfogjuk saját határainkat, és általa élvezzük a békességet Istennel és a felebaráttal. Az alázat révén szerezzük meg a megnyugvást a jelenlegi és az eljövendő korszakban az Úrnak csodálatos és erre buzdító igéje szerint: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek.  Ez az alázat meggyőzi a birtokosát arról, hogy ügyeljen önmagára  és hagyatkozzék Istenre, miközben minden gonosz dolgot elkerül – a bölcs Salamon szava szerint  – az Úr félelméből, arról is meggyőzi, hogy jámbor és megfontolt módon viselkedjék azokban a dolgokban, amelyek meghaladják őt; ne mozdítsa el az atyák által megvont örök határokat,  óvakodjék attól, hogy bármely irányban is – vagyis túlzással és hiányossággal – eltérjen tőle, a királyi középúton járjon,  amely egyenesen és biztosan vezet a mennybe és Istenhez. "

(Részlet az 1341. konstantinápolyi zsinat levéléből)