Skip directly to content

Virágvasárnap előtti csütörtök reggel

"Lázárt eltemették,

és most a Mártával együttlévő gyászolók ott siratják a sírnál,

s azt kívánják, hogy bárcsak ott lennél, Életadó!

 

A halál már ijedezni kezd, mert érzi,

hogy Te közeledsz feléje, Krisztus,

s mivel Te magad vagy az élet,

megsemmisíted őt az egész világ előtt.

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Egyszerű egység, nem alkotott, kezdetnélküli természet,

kit a személyek Háromságában himnuszokkal magasztalunk,

üdvözíts minket, kik hatalmad előtt hittel leborulunk!

 

Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

Az Atyától öröktől fogva született Fiút

az időben szeplőtelenül hoztad e világra, Istenszülő.

Milyen rendkívüli csoda!

Szűz maradtál, noha gyermeket tápláltál!"

(részlet az utrenye kánonjainak tropárjaiból)