Skip directly to content

Panagia

Panagia: görög szó, jelentése: „legszentebb, szentséges”. A görög liturgiában a szó nőnemű alakja: „panagia” a legszentebb Istenszülő Szűz Mária jelzője. (Épp ezért így nevezik azt a medalliont is, amely az Istenszülőt ábrázolja, és a püspököt díszíti.) Semleges nemű alakban: "panagion", a Szentlélek jelzője, s azáltal, hogy a Lélek Krisztus fogantatásakor leszállt Szűz Máriára, őt is „legszentebbé”, „kegyelemmel teljessé” tette.

Magyarországi görögkatolikus egyházunk odaadó tisztelettel viseltetik az Istenszülő iránt, akinek ikonja háromszor is könnyezett Máriapócson, s ahová gyakran zarándokolnak el az egész országban szerteszét élő hívek. Már első szent királyunk, István is az Istenszülő tiszteletére ajánlotta a veszprémvölgyi görög apácák monostorát, amely 1018 táján épült, s görög nyelvű alapítólevele legrégebbi emléke annak, hogy e tájon virágzott a bizánci egyház.